Приложения3D

Deep Learning & AI

Графичните процесори (GPU), първоначално разработени за ускоряване...

Науките за живота

Биомедицинските изследвания все повече зависят от високопроизводителните...

Media & Entertainment

Хората вече са свикнали да гледат мултимедийните програми...

Mедицина

Понастоящем медицинските изображения играят решаваща...

Видеонаблюдение

Потреблението на мултимегапикселови и нови 4k камери се увеличава...

Продуктово разработване

През последните няколко години се наблюдава значителен успех...

Геопространствени анализи

Анализите на геопространствени данни се постигат чрез високопроизводителна...

Космологични изчисления

Графичният процесор (GPU) се прилага за високопроизводителни изчисления...

Deep Learning & AI

Графичните процесори (GPU), първоначално разработени за ускоряване на обработката на графики, могат драстично да ускорят изчислителните процеси за Deep Learning. Те са съществена и неизменна част от съвременните технологии за разработка на изкуствен интелект. Новите графични процесори са разработени и оптимизирани специално за Deep Learning. Специализирани процесорни ядра на графичните процесори (GPU) се използват за ускоряване на изчислителните процеси. Първоначално те са били предназначени за обработка на изображения и визуални данни. Сега обаче графичните процесори се приемат за подобряване на по-сложни изчислителни процеси, като Deep Learning. Това е така, защото GPU могат да се използват ефективно паралелно за масивни разпределени изчислителни процеси.

https://gpu.bg/wp-content/uploads/2022/07/ПРИЛОЖЕНИЯ_GPU-и-Deep-Learning-AI_4k.jpg
https://gpu.bg/wp-content/uploads/2020/11/img-red-skew.png
https://gpu.bg/wp-content/uploads/2022/07/ПРИЛОЖЕНИЯ_GPU-и-Науките-за-живота_4k.jpg
https://gpu.bg/wp-content/uploads/2020/11/img-red-skew.png

Науките за живота

Биомедицинските изследвания все повече зависят от високопроизводителните изчисления за моделиране и широкомащабни симулации на молекулярните градивни елементи за биологични функции. Последните постижения в технологията за изображения, като криоелектронната микроскопия, създават изображения на молекули с безпрецедентна разделителна способност, но също така генерират огромни количества данни, които се нуждаят от също толкова огромни количества изчислителна мощност, за да бъдат анализирани. Графичните процесори, широко използвани при видеообработка, също се използват и в редица научни приложения. Те повишават многократно производителността, разтоварвайки интензивните изчислителни процеси, като ги насочват към специализираните GPU процесори, докато останалата част от приложението работи на централния процесор (CPU).

Media & Entertainment

Хората вече са свикнали да гледат мултимедийните програми с деликатна анимация и 3D изобразяване. Някои популярни софтуери като Autodesk Maya, MAxon Cinema 4D, Adobe After Effects CC, Adobe Photoshop CC, Apple FinalCut и др. се нуждаят от достатъчно изчислителна мощност, за да се справят с тежките графични задачи. GPU технологиите са разработени, за да решат сложните и тежки изчислителни натоварвания в медийната и развлекателната индустрия. GPU процесорите отговарят на тези нужди, съчатавайки визуалната и изчислителната мощ.

https://gpu.bg/wp-content/uploads/2022/07/ПРИЛОЖЕНИЯ_GPU-и-Media-Entertainment_4k.jpg
https://gpu.bg/wp-content/uploads/2020/11/img-red-skew.png
https://gpu.bg/wp-content/uploads/2022/07/ПРИЛОЖЕНИЯ_GPU-и-медицината_4k.jpg
https://gpu.bg/wp-content/uploads/2020/11/img-red-skew.png

Медицина

Понастоящем медицинските изображения играят решаваща роля за всички клинични приложения от медицински научни изследвания до диагностика и планиране на лечение. Процедурите за медицински изображения обаче често изискват изчисления поради големите триизмерни (3D) набори от медицински данни за обработка в практически клинични приложения. С бързото подобряване на производителността на графичните процесори, подобрената програмна поддръжка и отличното съотношение цена/производителност, графичният процесор (GPU) се превръща в конкурентна паралелна изчислителна платформа за изчислително скъпи и взискателни задачи в широк диапазон от медицински изображения приложения. GPU изчисленията бележат непрекъснат напредък и се изследват съществуващите традиционни приложения в три области на обработка на медицински изображения, а именно сегментиране, регистрация и визуализация. Потенциалните предимства на настоящите медицински изображения, базирани на GPU и свързаните с тях предизвикателства, също дискутират и анализират, за да вдъхновят бъдещите приложения в медицината.

Видео наблюдение

Потреблението на мултимегапикселови и нови 4k камери се увеличава, а това води до необходимост от адаптация на съществуващите работни станции, за да се справят с изискванията за декодиране на видео потоците с много висока резолюция. A една система за управление на видео (VMS), която използва единствено CPU процесора на работната станция за декодиране на видео, ще използва значително количество процесорна мощност, за да покаже само няколко камери, като по този начин възпрепятства възможността на оператора да следи едновременно по-голям брой допълнителни камери. GPU декодирането прави внедряването на тези камери от следващо поколение много по-практично и достъпно. Чрез използване на видео графичната карта за декодиране на видео и поддържане на CPU на разположение за други процеси за стартиране на системата, декодирането на GPU прави възможно показването на по-голям брой камери с помощта на стандартен графичен хардуер, без да се налага да инвестирате в допълнителен работни станции.

https://gpu.bg/wp-content/uploads/2022/07/ПРИЛОЖЕНИЯ_GPU-и-Видеонаблюдение_4keye.jpg
https://gpu.bg/wp-content/uploads/2020/11/img-red-skew.png
https://gpu.bg/wp-content/uploads/2022/07/ПРИЛОЖЕНИЯ_GPU-и-Продуктово-разработване_4k.jpg
https://gpu.bg/wp-content/uploads/2020/11/img-red-skew.png

Продуктово разработване

През последните няколко години се наблюдава значителен успех в разработката и усъвършенстването на графичните карти и по този начин те оказват влияние върху всички етапи на разработване на продукта, от дизайна му до крайния етап на производството.
GPU технологиите са оборудвани с графична процесорна мощност за изпълнение на интензивни задачи. Благодарение на своя дизайн и усъвършенствани фукнции, те са ненадминати при паралелна обработка на задачи.

Геопространствени анализи

Анализите на геопространствени данни се постигат чрез високопроизводителна обработка на масивни геопространствени данни на многоядрен GPU (Graphic Processing Unit) с помощта на CUDA (Compute Unified Device Architecture) за прилагане на паралелна обработка на общи алгоритми за географски информационни системи (GIS), като анализите на видимостта (viewshed analysis) и съпоставката на карти (map matching). Значително е подобрението в производителността по отношение на базираните на CPU решения и едновременното използване на GPU и CUDA за паралелно внедряване на GIS алгоритми върху широкомащабни масиви от геопространствени данни. Поради нарастващата популярност на графичния процесор (GPU), анализаторите на геопространствени данни се стремят да ускорят геопространствения анализ чрез паралелен изчислителен подход, базиран на GPU. Базираните на CUDA реализации на IDW интерполация и видимост показват, че архитектурата на GPU е подходяща за паралелизиране на алгоритмите за геопространствен анализ. Експерименталните резултати показват, че CUDA-базираните реализации, работещи на GPU, могат да доведат до ускорявания в диапазона от 13–33 пъти за IDW интерполация и 28–925 пъти за анализ на видимост. Тяхното време за изчисление може да бъде намалено без да се губи точността на интерполацията и оценката на видимостта.

https://gpu.bg/wp-content/uploads/2022/08/GPUs-GIS.jpg
https://gpu.bg/wp-content/uploads/2020/11/img-red-skew.png
https://gpu.bg/wp-content/uploads/2022/07/ПРИЛОЖЕНИЯ_GPUs-geospatial-analysis1_4k.jpg
https://gpu.bg/wp-content/uploads/2020/11/img-red-skew.png

Космологични изчисления

Графичният процесор (GPU) се прилага за високопроизводителни изчисления, позволявайки впечатляващо ускоряване за редица космологични изчислителни приложения . Привържениците на астрономията се възползват от адаптирането на своите кодове, за да прилагат парадигмата на масивна паралелна обработкаq, постигана чрез GPU. Настоящите методи за изчисляване на космологичните величини са в мащаб O(брой данни^2), които не са осъществими за огромни масиви от данни, съдържащи милиарди точки. За щастие тези изчисления са лесни за паралелизиране, тъй като включват еднавки по количество независими изчисления. Това се постига чрез GPU, а не с клъстери от CPU.

GPU.BG може да подготви правилното решение за вашите нужди!