КлъстериВисокопроизводителните изчислителни технологии или HPCHPC

Високопроизводителните изчислителни технологии или HPC се отнасят до възможността за обработка на данни и извършване на изчисления при високи скорости, особено в системи, които функционират над трилион операции с плаваща запетая в секунда (teraFLOPS). Водещите световни суперкомпютри работят по мащаба на petaFLOPS (операции с плаваща запетая квадрилион в секунда), като трябва да се има предвид, че следващата вече достигната цел е „exascale computing“, който функционира с операции над квинтилион плаваща запетая в секунда (exaFLOPS).

https://gpu.bg/wp-content/uploads/2022/10/cluster_hex-1-1280x1280.jpg

Хетерогенни клъстери

На настоящия етап се предпочита да се комбинират централни процесори с графични процесори, FPGA или графични карти с ASIC ядро /kernel/ за ускоряване на хетерогенни изчисления.

През последните години конвенционалният начин на изчисление чрез използване на честотата на централният процесор и броя на ядрата му се натъкна на пречка в способността си да разсейва топлината.

Междувременно GPU, FPGA и ASIC картите все повече се развиват към по-голям брой ядра и по-добра паралелна изчислителна мощност. Такава система, може да се похвали с високо общо съотношение на производителност/ на чип и производителност/ на Ват и съществено да ускори научните изчисления, бизнес анализа и инженерните приложения.

Чрез комбиниране на сървърите оптимизирани за паралелна обработка с различни видове карти за ускоряване съдържащи хиляди малки изчислителни ядра, хетерогенният клъстер очевидно се е превърнал в една от основните високопроизводителни изчислителни системи днес.

За да се постигне това ниво на производителност, се изисква паралелно изчислително оборудване от множество централни процесори(CPU) и/или графични контролери(GPU). Един често срещан тип HPC решения е изчислителният клъстер, който обединява изчислителната мощност на няколко компютъра/сървъра (наричани „възли“) в голяма група. Клъстерът може да достави много по-висока производителност от един компютър/сървър, тъй като отделните възли работят заедно за решаване на проблем, по-голям от този, който един компютър/сървър, лесно може да реши.

GPU.BG може да подготви правилното решение за вашите нужди!