GPU:Реализъм в обем, цвят и движение!VR

Светът посреща бъдещето, генерирайки огромни количества данни и още по-голямата нужда от обработката им.
Там, където възможностите на човешкото съзнание се изчерпват, се намесват GPU системите.
https://gpu.bg/wp-content/uploads/2022/10/hexagon-cube.webp

GPU:Реализъм в обем, цвят и движение!VR

Светът посреща бъдещето, генерирайки огромни количества данни и още по-голямата нужда от обработката им.
Там, където възможностите на човешкото съзнание се изчерпват, се намесват GPU системите.
https://gpu.bg/wp-content/uploads/2022/10/hexagon-cube.webp

GPU.bg представя най-новите решения в областта на графичните системи и нарастващото им приложение

Те ни помагат за детайлното и реалистично визуализиране на света и намират широко приложение във всички сфери на дейност.

https://gpu.bg/wp-content/uploads/2022/10/float-image-numbers-500x500-2.webp
vendors_nvidia-logo-red-8
vendors_amd-logo-red-8
vendors_asus-logo-red-8
vendors_gigabyte-logo-red-8
vendors_supermicro-logo-red-8
vendors_persy-logo-red-8
nvidia-tesla-a100-500x500
amd-instinctmi210-500x500
asus-ESC8000 G4-500x500
gigabyte-G262-IR0-500x500
supero-gpu-server-500x500
persy_stinger-R424-A2

Продукти

GPU.bg представя най-новите решения в областта на графичните системи и нарастващото им приложение

Те ни помагат за детайлното и реалистично визуализиране на света и намират широко приложение във всички сфери на дейност.

Графични контролери
Специални контролери
Работни станции
GPU Сървъри
vendors_nvidia-logo-red-8
vendors_amd-logo-red-8
vendors_asus-logo-red-8
vendors_gigabyte-logo-red-8
vendors_supermicro-logo-red-8
vendors_persy-logo-red-8
nvidia-tesla-a100-500x500
nvidia-rtx-a6000-500x500
ati-pro-w6800-500x500
vendors_nvidia-logo-red-8
vendors_amd-logo-red-8
vendors_asus-logo-red-8
vendors_gigabyte-logo-red-8
vendors_supermicro-logo-red-8
vendors_persy-logo-red-8
vendors_nvidia-logo-red-8
vendors_amd-logo-red-8
vendors_asus-logo-red-8
vendors_gigabyte-logo-red-8
vendors_supermicro-logo-red-8
vendors_persy-logo-red-8

Клъстери

КлъстериBig data и GPU